Bettik

12 tekstów – auto­rem jest Bet­tik.

Nic tak sku­tecznie nie pod­no­si ad­re­nali­ny o po­ran­ku jak od­kry­cie bra­ku por­tfe­la w torebce. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 kwietnia 2016, 16:31

Uwiel­biam czuc jak sie starasz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 listopada 2015, 18:23

Kto sie doszu­kuje,ten znajdzie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 listopada 2015, 19:12

Pro­wokac­ja wo­laniem o pomoc. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 listopada 2015, 08:16

Nie waz­ne jest co.Waz­ne jest kto. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 listopada 2015, 07:44

Na­bur­muszo­ne pre­ten­sje sa pluszo­we w dotyku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 października 2015, 00:15

Mez­czyz­na pot­ra­fi sie wy­kas­tro­wac slowami. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 października 2015, 07:39

Szczes­cie trze­ba so­bie wykombinowac. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 października 2015, 02:59

Po­maga­jac in­nym sta­jesz sie madrzejszy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 października 2015, 21:25

Tyl­ko by­cie su­per­wo­men da­je niezaleznosc. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 października 2015, 08:46
Bettik

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bettik

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

5 listopada 2016, 17:38v.....thc sko­men­to­wał tek­st Uchylilam sta­ra szuf­la­de.Wy­lecialo z [...]

12 kwietnia 2016, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Nic tak sku­tecznie nie [...]

11 kwietnia 2016, 16:39Irracja sko­men­to­wał tek­st Nic tak sku­tecznie nie [...]

15 listopada 2015, 18:34krysta sko­men­to­wał tek­st Uwielbiam czuc jak sie [...]

15 listopada 2015, 18:23Bettik do­dał no­wy tek­st Uwielbiam czuc jak sie [...]

15 listopada 2015, 00:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kto sie doszu­kuje,ten znaj­dzie.  

14 listopada 2015, 21:35Inori sko­men­to­wał tek­st Kto sie doszu­kuje,ten znaj­dzie.  

14 listopada 2015, 19:12Bettik do­dał no­wy tek­st Kto sie doszu­kuje,ten znaj­dzie.  

4 listopada 2015, 12:21natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Prowokacja wo­laniem o po­moc.  

4 listopada 2015, 11:06Cris sko­men­to­wał tek­st Prowokacja wo­laniem o po­moc.